Rådgivning af Antenneforeninger


Vi har erfaring med:
• Projektering, beregning og økonomisk overslag
• Etablering af nyanlæg
• Renovering og opgradering af anlæg
• Etablering af returvej
• Sammenkobling af anlæg
• Vurdering af anlæggets tilstand og muligheder
• Udbudsmateriale, licitation og entrepriseaftale
• Forhandlinger med entreprenører og programleverandører
• Drift af betalings-tv og alternative tjenester
• Oprettelse af digitalt dokumentationsmateriale
• Administration og bogholderi

Hvad opnår antenneforeningen?
• Professionel hjælp og rådgivning
• Indhentning af tilbud på et entydigt grundlag
• Kontrol af, at de aftalte ydelser leveres
• Adgang til 30 års specialviden på fællesantenneområdet
• Brix & Kamp A/S varetager antenneforeningens interesser

Kontakt:

Afdelingsleder Anders Langeland Christensen - 21 61 30 63

Michael Lindgaard - 40 96 63 60

Læs også