Byggeledelse og fagtilsyn


Gennem grundig planlægning, professionel styring og god kommunikation søger vi at etablere gode samarbejdsrelationer til vore kunder. Uanset opgavens størrelse har vore medarbejdere den erfaring og professionalisme, som skal sikre et godt byggeri.

Vore medarbejdere har under byggeforløbet overblik over tid, budget, byggeregnskaber, mødeledelse etc. - kort sagt over alle de nødvendige faser af et projekt.

Fagtilsynet er en vigtig del af byggeprocessen. Herved sikres at intentionerne i projektet bliver fulgt samtidig med at kvaliteten holdes. Brix & Kamp A/S har stor erfaring i at udføre fagtilsyn - både på store og små byggerier.

Det er af stor vigtighed, at der udføres et professionelt og grundigt fagtilsyn, således at fejl og mangler i byggeprocessen minimeres.