El


Brix & Kamp løser el-opgaver indenfor alle anlægstyper:

  • Forsyningsanlæg (400V og 230V)
  • Intelligente bygningsinstallationer
  • Særinstallationer (IT, telefoni, antenne mv.)
  • Brandmæssige installationer (ABA, røgventilation, varslingsanlæg og nød- og panikbelysning m.v.)
  • Belysnings- og vejbelysningsanlæg 

Projektering af elinstallationer kræver et alsidigt kompetent fagligt niveau samt et solidt kendskab til lovgivning og komponenter. Vi har bred erfaring med at projektere stærk- og svagstrømsanlæg.

Intelligente bygningsinstallationer
Intelligente installationer styres automatisk og individuelt. Det er muligt at styre en række funktioner individuelt rum for rum, som fx: solafskærmning, belysning, ventilation, varme, adgang m.v.