Energirammeberegning


Brix & Kamp udarbejder energirammeberegning på alle typer byggerier, store som små:

• Nybyggeri
• Renoveringer af eksisterende bygningsmasse
• Tilbygninger

Vores energikonsulenter og rådgivere har flere års erfaring i at udarbejde energirammeberegninger i programmet Be06, nu opdateret til Be10. Beregningerne udarbejdes i et samarbejde, eksternt med bygherrer og arkitekter, og internt med husets konstruktionsingeniører og øvrige fagspecialister. Samarbejdet med andre fagspecialer sikrer, at bygningsreglementet overholdes og giver samtidig bygherren mulighed for at opnå det bedst mulige resultat energimæssigt set. Nogle gange kan det eksempelvis betale sig at vælge vinduer med en lavere U-værdi eller et større isoleringslag på et loft.

Vi udarbejder ligeledes energirammeberegninger som led i at opnå byggetilladelse. Også her stiler vi efter at skabe de bedste forhold for bygherren samtidig med at bygningsreglementet overholdes.