Helhedsplaner/tilstandsrapporter


Indenfor fagspecialet tilstandsrapportering opererer Brix og Kamp med produkter / ydelser, der ofte starter som indledende screeningsrapporter til mere omfattende og detaljerede tilstandsrapporter bl.a. indeholdende destruktive indgreb, termografisk undersøgelse, fugt- og skimmelanalyser, tv-inspektioner, betonundersøgelser, statiske beregninger, brand- og energitekniske forhold, samt installationer generelt.

Selvom der ikke er grundlag for større renoveringsarbejder (inkl. helhedsplanlægning) er både screenings- og tilstandsrapporterne opbygget med opsætningen af en genopretningsøkonomi, således at denne typisk kan indgå direkte i drift og vedligeholdelsesplanlægning, samt budgettering.

Såfremt det viser sig, at der forekommer et større behov, kan der udarbejdes en helhedsplan, hvor Landsbyggefonden efter en nærmere vurdering kan yde støtte til bl.a. fysiske arbejder i almene boliger. Det drejer sig om opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri.

Landsbyggefonden kræver bl.a. en byggeteknisk dokumentation for de foreslåede arbejder og der skal endvidere være en driftsøkonomisk begrundelse for at opnå støtte.

Med specielt fokus på den (omfattende) byggetekniske vurdering, der skal dokumenteres i f.eks. helhedsplaner - relateret Landsbyggefonden, har Brix & Kamp (gennem adskillige helhedsplaner) udviklet og opbygget kompetencer med hensyn til registrering og detaljeret tilstandsrapportering, med efterfølgende opretningsøkonomi, der bl.a. kategoriserer støttede og ustøttede arbejder, klargjort i en opsætning, således det efterfølgende arbejde med en evt. helhedsplan lettes betydeligt.