Bærende konstruktioner


Brix & Kamp løser opgaver med bærende konstruktioner og fundamenter indenfor alle typer af husbyggerier:

  • Nybyggeri
  • Om- og tilbygning
  • Byggemodning
  • Fundering
  • Miljørigtig projektering
  • Tilstandsvurdering

Projekterne udarbejdes altid i tæt samarbejde med vore samarbejdspartnere - bygherrer, arkitekter og entreprenører. Ved løsning af opgaverne har vi fokus på bygningens æstetik, funktionalitet, fleksibilitet og økonomiske rentabillitet samt sikkerhed.

Brix & Kamp har stor ekspertise i dimensionering af komplekse stålkonstruktioner. Konstruktionerne dimensioneres i Finite element programmet GTStrudl - det eneste program af sin art, der lever op til de mest krævende kvalitetskontroller inden for teknisk beregningssoftware, de amerikanske NRC regler. Programmet indeholder et dimensioneringsmodul til dimensionering og optimering af konstruktionerne efter de mest gængse internationale normer og standarder, bl.a. EC3.