Projekteringsledelse


Projekteringslederen varetaget kontakten mellem klient og rådgivere - herunder eventuelle projekterende leverandører og entreprenører.

Projekteringslederen formidler samarbejdet mellem rådgiverne og sikrer, at de dele af projektet, som de enkelte rådgivere udfører, koordineres med særlig fokus på grænseflader. Dette gælder ligeledes, hvor dele af projektet udføres af de udførende.

Projekteringslederen er endvidere ansvarlig for bl.a. følgende opgaver:

• Kompetence- og ansvarsfordeling
• Fastlagte kommunikationsveje
• Godkendt Byggeprogram
• Udarbejdelse af organisationsplan for projektering og projektopfølgning
• Anvendelse af tegnings- og beskrivelsesprincipper
• Mødeindkaldelser
• Udbudsform og entrepriseopdeling
• Udkast til beskrivelsesmateriale
• Koordinering mellem de projekterende og byggelederen
• Forelæggelse af det samlede udbudsgrundlag for klient
• Koordinering af tilbudsindhentning, evaluering og indstilling af tilbud
• Rådgivning vedr. omfang og art af byggeledelse og fagtilsyn
• Koordinering af rådgivernes projektopfølgning herunder revision af tegninger etc.