Syn og skøn


En syns- og skønmand udfærdiger et teknisk og faktuelt grundlag, som tvister kan afgøres på. Syn og skøn udføres hos Brix & Kamp A/S fortrinsvis af projektchefer.

Projektchef Steen Juel Nielsen er uddannet som bygningskonstruktør BTH med håndværksmæssig baggrund som tømrer, beskikket som Bygningssagkyndig og uddannet energikonsulent. Han har oparbejdet meget stor erhvervserfaring i alle forhold om byggeri - fra rådgivning over projekteringsledelse og tilsyn til økonomisk styring.

Han er også udpeget til at indgå i disciplinær- og klagenævnets syn- og skønsmandskorps.

Steen Juel Nielsen er endvidere beskikket som sagkyndig i henhold til retsplejelovens § 404, stk. 3 - under Danmarks Domstole.

Projektchef Niels Barkholt er ligeledes uddannet som bygningskonstruktør BTH med en baggrund som tømrer. Han har over 25 års erfaring som projektleder og byggeleder i arkitekt- og ingeniørvirksomheder.

Niels Barkholt har især stor erfaring med særlige bygningseftersyn, svigteftersyn og tilstandsrapportering for blandt andre Byggeskadefonden og Landsbyggefonden.