Termografi


Brix & Kamp bruger termografi til mange opgaver bl.a.

  • Tilstandsundersøgelse for fastlæggelse af isoleringsstandard, klarlægning af kuldebroer og fugt i materialer samt til klarlægning af luftlækager.
  • Kvalitetskontrol i forbindelse med nybygning og renoveringsopgaver.
  • Ikke destruktive undersøgelser for fugt i konstruktioner.
  • Detektering af (skjulte) rørbrud på varmeinstallationer.
  • Teknik / el-undersøgelser hvor man bl.a. kan finde fejl som er opstået ved overbelastning og løse forbindelser eller komponenter med for høje temperaturer.

Undersøgelserne udføres efter aftale med kunder/ bygherre.

Princippet bag termografi er at alle overflader udsender elektromagnetisk stråling som kan registreres med et termografikamera og derefter analyseres.

Hos Brix & Kamp har alle brugere af termografikameraer gennemgået kursus i termografi og nogle er certificeret på ITC level 1 niveau (ITC er verdens største internationale træningsorganisation indenfor termografi).