VVS og ventilation


Indregulering af varmeanlæg: Gennemgang af eksisterende varmeanlæg for at opnå bedre vandfordeling og dermed en bedre økonomi.

Vand og varmeanlæg: Alle former for vand- og varmeanlæg såvel kedel, fjernvarme- og hedtvandsanlæg.

Sprinkleranlæg: Projektering og afklaring af myndighedsforhold.

Kloak- og afløbsanlæg: Udvendige kloakanlæg og bygningsmæssige afløbsanlæg.

Ventilationsanlæg: Alle former for ventilationsanlæg - komfort og procesanlæg - til kontor-, bolig-, og erhvervsbyggeri.

Indeklima: Udarbejdelse af rapporter, der afdækker dårligt indeklima. Rapporterne vil bl.a. indeholde forslag til forbedringer med tilhørende økonomiske overslag.

Lydberegninger:
Udarbejdelse af lydberegninger i forbindelse med nyt og eksisterende byggeri. Projektmateriale, der redegør for løsninger i henhold til beregningerne.

Intelligente bygningsinstallationer: Projektering og redegørelse for totale intelligente bygningsinstallationer - bl.a. CTS (centrale tilstands- og styringsanlæg), ABA ( brandalarmeringsanlæg, AIA (tyverialarmer).