Forretningsområder

I mange år har Brix & Kamp udført rådgivning og været faste rådgivende ingeniører for en række offentlige og private bygherrer.

Hos de offentlige bygherrer er det bl.a. sygehuse, plejecentre, uddannelsesinstitutioner, sports- og fritidsanlæg samt forsvarsopgaver. På boligsiden er det almene boligorganisationer herunder ældreboliger og ungdomsboliger herforuden andelsboliger, ejerboliger samt by- og kvarterfornyelser.

For private bygherrer er det bl.a. boliger og erhverv, butikker, antennanlæg, kommunikationsanlæg etc.

Vi rådgiver i forbindelse med nybyggeri, om- og tilbygninger, renoveringer/moderniseringer, energibesparende foranstaltninger/energikonverteringer, installationsanlæg.

Vi yder driftsassistance til alle typer ejendomme bl.a. i forbindelse med energimærkningsordninger.

Vi forestår udarbejdelse af EDB-baserede drifts- og vedligeholdelsesprogrammer samt 1 og 5 års bygningseftersyn.

Vi udarbejder større tilstandsrapporteringer for boligorganisationer i dialog med Landsbyggefonden.