Referencer:

Hurup Varmecentral

Beskrivelse af sagen: Planlægning, projektering og gennemførelse af flisfyret varmecentral. Ca. 7 MW.

Rådgivningsydelser: Fastlæggelse af størrelse, placering og udformning af varmecentral. Projektet omfatter alle faser i planlægning, udbud og gennemførelse, herunder specifikationer af alle anlægsdele, som bygning, kedel, filteranlæg, røgvasker og absorptionsvarmepumpe.

Udført år: 2007 - 2009
Samlet anlægssum: 23 mill. kr.
Bygherre: Hurup Fjernvarme