Referencer:

Varmecentral - Hillerød Fjernvarme

Beskrivelse af sagen: Planlægning, projektering og gennemførelse af flisfyret varmecentral. Ca. 7 MW.

Rådgivningsydelser: Fastlæggelse af størrelse og udformning af kedelanlæg for varmecentral. Projektet omfatter alle faser i planlægning, udbud og gennemførelse, herunder specifikationer af alle anlægsdele, som kedel, filteranlæg, røgvasker og absorptionsvarmepumpe.

Udført år: 2009 - 2011
Samlet anlægssum: 25 mill. kr.
Bygherre: Hillerød Fjernvarme