Energimærkning - Brix & Kamp
Energimærkning - Brix & Kamp
Energimærkning

Referencer:

Energimærkning


Ved salg af bygninger er det i Danmark lovpligtigt, at bygningen skal have en gyldig energimærkning. Energimærkningen fortæller, hvordan bygningens energimæssige tilstand er, samt hvordan denne kan forbedres. Energimærkningens formål er dermed at motivere husejere til energibesparelser og øge effektiviteten inden for anvendelse af energi i bygninger.

I en energimærkning fastlægges ejendommen på en skala fra A til G. A betyder at bygningens energiforbrug er lavt mens G betyder, at bygningen har et højt energiforbrug.

Brix & Kamp A/S er en certificeret virksomhed, der har stor erfaring med energimærkning indenfor enfamiliehuse, flerfamiliehuse, bygninger inden for handel og service samt offentlige bygninger. Det er Brix & Kamps mål, at kvaliteten af de udarbejde energimærker sættes i fokus, samt at leve op til de forventninger om høj kvalitet, vores mange kunder har til de udarbejdede energimærkninger.