Referencer:

Bråskovgård Efterskole

Beskrivelse af sagen: Bråskovgård Efterskole ønskede at reducere CO2 udledning og udgif-ter til energiforbrug til opvarmning. Skolen er indrettet i en tidligere ungdomsinstitution med til-hørende gartneri. Varmeanlæggene er først i 70'erne forsynet med automatik og termostatventiler, men der er ikke foretaget nogen indregulering eller ud-skiftning af hovedpumperne. Varme-forsyningen sker fra en kedelcentral med en træpillekedel via et rørsystem i jorden. Varmeforbruget var højt. Og der var forsyningsproblemer i de yderste dele af anlægget. Skolen valgte at ud-føre en indregulering af varmeanlæg-get. Pumper og motorventiler blev udskiftet, og alle radiatorer blev for-synet med indreguleringsventiler. Varmtvandsvekslere og -beholdere blev indregulerede.

Resultat: Jævn varmefordeling opnået Varmebesparelse på 15 % El-bespar-else på hovedpumpe på ca. 12.000 kWh pr. år. Betydelig el-besparelse på øvrige pumper.

Rådgivningsydelser
: Projekt for indregulering og udbud i hoved-entreprise

Udført år: 2005
Størrelse af bygninger: Ca. 8.000 m2
Samlet anlægssum: Ca. kr. 160.000,00
Bygherre: Bråskovgård Efterskole, Vejle