Referencer:

Emmerske Efterskole

Beskrivelse af sagen: Emmerske Efterskole ønskede at reducere skolens CO2 udledning samt at reducere udgif-ter til energiforbrug til opvarmning. Varmeanlægget bestod af kedelanlæg til olie. Et ældre kedelanlæg for skolen og et nyt kedelanlæg for hallen. Under forundersøgelserne blev forskellige muligheder undersøgt, og skolen valgte at udføre et biobrændselsanlæg, som kan fyre med flere biobrændsler - f.eks. træpiller, biopiller og flis. Eksisterende kedelcentraler nedlægges og der op-føres ny kedelcentral med biokedel, spidslastkedel til olie og brændsels-lager samt plads til havetraktor. Den nye oliekedel fra hallen anvendes som spidslastkedel. Der udføres fjernvarme-rør i jorden til forsyning af eksisterende teknikrum. Biobrændsel kan leveres i hele lastvognstræk.

Resultat: Skolens forbrug af olie og dermed CO2 udledningen er reduceret til næsten ingenting. Fyringsudgiften er mere end halveret.

Rådgivningsydelser: Projekt for udbud i totalentreprise

Udført år: 2006 - 2007
Størrelse af anlæg: Biokedel: 210 KW Spidslastkedel: ca. 105 KW (eksisterende kedel fra hal)
Samlet anlægssum: 1,22 mill. kr.
Bygherre: Emmerske Efterskole, Emmerske v/Tønder