Referencer:

Pskov - Konvertering af energianlæg

Beskrivelse af sagen: Konvertering af eksisterende fjernvarmeforsyninger, typisk fra kulfyrede anlæg til biomasse. Endvidere omfatter projektet konvertering af eksisterende fjernvarmenet. Alt med henblik på en reduktion af energiomkostningerne og omlægning til lokale ressourcer.

Rådgivningsydelser: Planlægning af forsyningen af fjernvarmeanlæggene. Beregning af driftsomkostninger. Udbudsmateriale, kontrahering, projektledelse, fagtilsyn og oplæring af driftspersonale. Detail projektering udføres af BKE's russiske partner. Projektet er finansieret af den russiske stat og der søges involveret yderligere finansieringspartnere. BKE deltager i søgningen af finansieringspartnere og skal udarbejde feasibility study til det formål. Tetra Electric LLC er udpeget af regionen til, at være drifts selskab på ca. 70 kedelanlæg.

Udført år: 2009 - 2014
Samlet anlægssum: 1,2 mia. Rubler, svarende til ca. DKK 175 mill. DKK.
Bygherre: Tetra Electriv LLC og administrationen af regionen Pskov, Rusland