Referencer:

Boligforeningen Fredensbo, afd. 12


Udarbejdelse af en helhedsplan for at fremtidssikre afdelingen
Bebyggelsen omfatter 40 rækkehuse med i alt 125 lejligheder i 1 og 2 plan, i alt 9.400 m2.
En del af boligerne, svarende til ca. 1/3, planlægges moderniseret og ombygget med en funktionel indretning der lever op til gældende krav om pladsforhold, faciliteter og tilgængelighed for ældre, gangbesværede eller handicappede, herunder nye badeværelser og nye køkkener. I disse såkaldte tilgængelighedsboliger etableres endvidere niveau fri adgang, via ankomst stier, til boligen og fra boligen ud på terrasser. For at imødegå fremtidige udlejningsproblemer planlægges det at nedlægge eksisterende 1 - rums ungdomsboliger, således at disse sammenlægges med naboboligen. Dog bibeholdes en af ungdomsboligerne som gæstebolig.
For alle boliger gælder det, at der etableres nye funktionelle (og byg-geteknisk korrekt udførte) badeværelser med gulvvarme og med plads til vaskemaskiner og (kondens)tørretumblere.
Planlægning er udført i samarbejde med Kuben Management, Aalborg.

Rådgivningsydelser: Brix & Kamp er totalrådgiver

Udført år: 2010-2012
Størrelse i m2: 9.400 m2
Samlet anlægssum: 64 mil.
Bygherre: Boligforeningen Fredensbo