Referencer:

Boligforeningen Fredensbo, afd. 3


Udarbejdelse af en helhedsplan for at fremtidssikre afdelingen.
Bebyggelsen omfatter 53 lejligheder i 5 boligblokke i 3 etager i alt 3.937 m2. Ved sammenlægninger, ombygninger, inddragelse af tørrelofter m.m. skabes attraktive boliger med gode lysindfald samt nye køkkener og badeværelser og store altaner. Der indarbejdes tilgængelighed til 23 lejligheder med elevatorforsyning samt handicapvenlig indretning. Der udføres kvarterløft i hele afdelingen, således at den kommer til at frem-stå indbydende og venlig.
Den fremtidige bebyggelsesplan og plan for udearealer bygger videre på de kvaliteter - den grønne karakter - som området, i nogen ud-strækning, har i dag. Der etableres ny skærmende beplantning i og omkring det bagvedliggende haveareal, og de lidt triste forarealer - mod vej - søges tilsvarende udformet med en "grønnere" profil, i den udstrækning dette, relateret bygningernes placering mod vejarealer, er muligt.
Arbejdet med udarbejdelse af helhedsplanerne er iværksat på opfordring af Landsbyggefonden, som, i lighed med tilsvarende projekter i Brønderslev, og i landet som helhed, forventes at støtte projektet økonomisk. Planlægning er udført i tæt samarbejde med Kuben Management, Aalborg.

Rådgivningsydelser: Brix & Kamp A/S er totalrådgiver

Udført år:
2010-2012
Størrelse i m2: 3.937 m2
Samlet anlægssum: 61 mil.
Bygherre: Boligforeningen Fredensbo