Referencer:

Vestbyparken, Hjørring

Beskrivelse af sagen: 1. etape af en helhedsplan for 3 boligorganisationer i Hjørring Vestby De 3 boligorganisationer er: Hjørring Boligselskab afd. 16, Trolhättanvej, etape 1 Boligforeningen AB, afd. 8, Keravavej/Kristiansandsvej, etape 2 Bygge- og Boligforeningen af 1938, afd. 5, Kristiansandsvej, etape 3 1. etape som er Hjørring Boligselskab, afd. 16, Trollhättanvej. Afdelingen består af 165 lejemål i 5 blokke i 3 etager som ved nedrivninger/ ombygninger/ sammenlægninger reduceres til 90 lejemål. 3 "lange" blokke gøres til 5 mindre blokke ved nedrivning, desuden gøres 60 lejemål handicapegnede ved etablering af elevatorer. Renovering af udearealerne samt opførelse af nye garager og servicebygning. Opførelse af 400 m2 multihus for alle beboere i Vestbyparken. Projektet er støttet af Landsbyggefonden.

Rådgivningsydelser: Delt projekteringsledelse inkl. bygherremøder og beboerrådgivning. Projektering af konstruktioner, kloak, el, VVS og ventilation samt anlægsarbejder. Projektopfølgning, delt byggeledelse, byggeregnskab og fagtilsyn.

Udført år: 2009-2011
Størrelse i m²: 13.515m²
Samlet anlægssum: 112 mio.
Bygherre: Hjørring Boligselskab v/Bolig Hjørring
Arkitekt: Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S