Referencer:

Kunsten, Aalborg

Beskrivelse af sagen: Renovering og revitalisering af KUNSTEN. Museet er opført i årene 1968 -1972 efter tegninger af Elissa og Alvar Aalto og Jean-Jacques Baruël og er totalt fredet i 1995. For at imødekomme kravene til moderne museumsvirksomhed og tage hånd om den manglende vedligeholdelse af bygning er der udført en gennemgribende tilstandsvurdering af bygningen og en nytænkning af flow og indretning. På baggrund af tilstandsvurdering og ønsker om nyindretning er udarbejdet Visionsmateriale til anvendelse ved fondsansøgninger. Visionsmaterialet behandler bl.a. renovering af marmorfacaden, forslag til ny belysning og varmeinstallation. Renoveringsforslagene er udført med stor respekt for de raffinerede materialevalg og belysningsforhold der præger bygningen.

Rådgivningsydelser: Projektering og tilstandsvurdering af konstruktioner, el-installationer, belysning, VVS-installationer og ventilation. Dialogmøder med bygherre, kulturarvsstyrelsen og det særlige bygningssyn.

Udført år: 2011
Størrelse i m2: 6.000
Bygherre: Kunsten, Museum of Modern Art Aalborg
Arkitekt: Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S