Referencer:

Almene passivhuse Lønstrup


Brix & Kamp afleverede 31. august 2012 de første almene boliger bygget efter passivhus konceptet. De 12 boliger ligger på Havblikvej i Lønstrup og er bygget af Boligforeningen AB med Bolig Hjørring som udlejer. 

Bolig Hjørring har den strategi, at nye boliger minimum bør være passivhuse af to årsager, fortæller direktør Jens Ole Jørgensen: De giver ingen - eller uhyre små - varmeregninger og et bedre indeklima. Ved renovering af ældre boliger satses på løsninger, der ligger så tæt på passivhus konceptet som muligt.

De første almene passivhuse er bygget som tre dobbelthuse i et plan og tre dobbelte gavlhuse huse i halvanden etage.

Passivhus konceptet indebærer, at boligen holder på varmen - som en termokande - og at den udnytter solen til passiv opvarmning. Ligeledes udnyttes den passive varme fra husets beboere, deres madlavning og brug af tv, pc og strømforbrugende apparater.  

Øvrige kendetegn er varmegenindvinding af ventilationsluften, nul kuldebroer, energieffektive vinduer med tynde karme, lufttæt konstruktion og kompakt form.

Husene i Lønstrup har træskelet, forskellige isoleringslag og er yderst beklædt med facadepuds. Ideelt set har en passivbolig ikke nogen varmeinstallation, men opvarmes via elektriske varmeflader i ventilationsanlægget. Brix & Kamp har dog valgt at forsyne boligerne i Lønstrup med små radiatorer og gulvvarme i entre og bad for at være på den sikre side, når vejret viser sig fra sin værste side. 

Rådgivere: Brix & Kamp A/S

Arkitekt: Jørgen Ussing

Projektperiode: 1.marts 2011-31.august 2012

Anlægsudgift: 21,1 millioner kr.