Referencer:

Passivhuse og lavenergibyggeri

Passivhuskonceptet blev udviklet af den tyske forsker Dr. Wolfgang Feist i 1990. Konceptet tager udgangspunkt i en frivillig standard, der sikrer et meget lavt energiforbrug til rumopvarmning, et reduceret energiforbrug til teknik og husholdning samt et godt og sundt indeklima i husene. Overholdes standarden, er det muligt at få sit hus passivhuscertificeret hos Passivhaus Institut Darmstadt.


Tanken bag passivhuskonceptet er, at den passive varme tænkes ind i bygningen, og at varmetabet fra bygningen minimeres ved en velisoleret og lufttæt bygningskrop. På denne måde sikres, at der skal bruges meget mindre energi til opretholdelse af den ønskede temperatur i bygningen.