Referencer:

Esbjerg Sygehus, Region Syddanmark

Beskrivelse af sagen: Lysprojekt 2009/2010 - Som led i energibesparende foranstaltninger udskiftes ca. 9.000 armaturer i perioden september til december 2010. Der forventes en årlig besparelse på knap 2 millioner kWh. Brix & Kamp A/S har udført udbudsprojekt på basis af rumskemaer med registrering af eksisterende belysninger på hele sygehuset. I projektet er der lagt op til nytænkning for udførelse/opbygning af de nye armaturer både med hensyn til lavest mulig energiforbrug, ved en optimering af reflektor m.m så der opnås en meget høj virkningsgrad, samt foranstaltninger til minimering af udgifter i forbindelse med reparation og vedligeholdelse af de enkelte armaturer. Armaturerne er endvidere forsynet med dæmpbare spoler, som monteres med en fast modstand, således at lysudbyttet i de enkelte rum specifikt tilpasses det i DS700 stillede krav. Modstandens størrelse kan selvsagt variere for de enkelte rum. Brix & Kamp A/S forestår endvidere byggeledelse for udførelsen af projektet.

Bygherre: Region Syddanmark - Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg