Brix & Kamp A/S · Hjørring

Preben Dam Pedersen
Bygningskonstruktør

Mobil tlf. +45 30 10 37 23
Mail: pdp(at)brixkamp.dk