Økonomiske forhold


GÆLD TIL DET OFFENTLIGE
Virksomheden erklærer, at den ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige jvf. lov nr. 1093 herom.

BANKFORBINDELSE
Jyske Bank Reg: 7138 0001011007 

Østergade 23, 9800 Hjørring

FORSIKRINGSFORHOLD
Brix & Kamp A/S har tegnet professionel ansvarsforsikring i TopDanmark.

PERSONSKADE:
kr. 25.000.000,00

TINGSKADE OG/ELLER TAB
kr 5.000.000,00

.