Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.


Brix & Kamp er medlem af FRI, der er en brancheforening for danske videnvirksomheder, der yder rådgivning, planlægning og projektledelse på markedsvilkår.

FRI´s mission er at støtte medlems-virksomhederne ved at bidrage til at forbedre deres forretningsvilkår, styrke branchens rammebetingelser, profilere branchen og øge dens anerkendelse på nationalt og internationalt plan.

Organisation: FRI ledes af en bestyrelse på 9 personer, der udpeges blandt FRI´s medlemsvirksomheder. Bestyrelsen vælger et formandsskab på tre personer, der fungerer som forretningsudvalg. Foreningens daglige arbejde varetages af sekretariatet, der består af 10 personer.

Udvalg: FRI har fire faste udvalg: Markedsudvalget, Aftaleudvalget, Kompetenceudvalget, Aftaleudvalget og et Internationalt Udvalg.

Link: www.frinet.dk