Nyheder:
Nyt Aalborg Universitetshospital


Brix & Kamp A/S er en del af konsortiet Indigo, der har tegnet vinderforslaget til Nyt Aalborg Universitetshospital. Afgørelsen faldt den 26. juni og byggeperioden bliver fra 2013 til 2020.

Region Nordjylland fik i maj 2012 regeringens endelige tilsagn om 4,1 mia. kr. til byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital. Landselen har fået penge til at bygge et hospitalskompleks på 134.500 m2 i Aalborg Øst. Det skal betjene borgerne i regionen med 583 senge og ambulatorier.

I projektet om det nye hospital indgår også forslag til en strukturplan for det samlede konkurrenceområde på 92 ha. Planen skal blandt andet indeholde forslag til placering af andre sygehusfunktioner som psykiatri, depot og sygehusapotek.

Udover at rumme et hospitalskompleks omfatter projektet forslag til et universitetsbyggeri til Aalborg Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet SUND.

Muligheden for at integrere universitet i hospitalet er helt enestående, og det vil være en stor gevinst at forskning og klinisk hospitalsdrift kommer til at ligge dør om dør, mener regionen.

Indigo er totalrådgiver for projektet. Konsortiet består af Aarhus Arkitekterne, Schmidt Hammer Lassen Architects, Creo Arkitekter, de rådgivende ingeniørfirmaer Oluf Jørgensen og Brix & Kamp, NNE Pharmaplan og Royal Haskoning.

Underrådgivere er Norconsult, Implement Consulting Group, Arkitektfirmaet Bjørk & Maigaard og Arkitekt Kirstine Jensens Tegnestue.

Læs også regionens hjemmeside: http://www.rn.dk/SundhedOgSygehuse/Sygehuse/NytUniversitetssygehus