Nyheder:
Prækvalificeret til energimærkningsopgaver for Viborg Kommune


Brix & Kamp er ved prækvalifikation udvalgt til at deltage i udbuddet om en stor energimærkningsopgave for Viborg Kommune.

Viborg Kommune ønsker at udføre energimærkning af i alt 238 kommunale ejendomme med et samlet areal på ca. 390.000 m². Opgaven er opdelt i 2 delaftaler på ca. 190.000 m² og 200.000 m². Udover energimærkningen skal der foretages registrering af ejendommenes ventilationsanlæg.

I udvælgelsen er der især blevet lagt vægt på ansøgernes ingeniørmæssige kompetencer samt erfaringer med offentlige bygherrer.