Nyheder:
Til- og ombygning af Terndrup skole, idrætshal og svømmehal


Rebild Kommune udskrev en priskonkurrence omkring om- og tilbygning af Terndrup skole, idrætshal og svømmehal. Teamet:

• Rebild Arkitekterne 
• Tegnestuen Fjorden Arkitekter
• Hanne Egebjerg By og Landskab ApS.  
• Brix og Kamp A/S Rådgivende ingeniører A/S 

har vundet konkurrencen, og vi ser frem til at gå i gang med dette spændende projekt.

For skoledelen fokuseres primært på indskoling/SFO, udearealer og diverse ombygninger for tidsvarende lokaler til bl.a. kreative fag samt fysik og natur/teknik.

Idrætshallen og svømmehallen sammenbygges, hvor der foretages ændring af omklædningsrum og der etableres lokaler til motion og spinning samt arealoptimeres på opholds- og birum etc.